Archive : November

  13. Întrebați-i pe localnici ce este pentru ei cel mai frumos în oraș.

          Nu sunt mulți gălățeni cu care pot vorbi. Foarte puțini știu să vorbească engleza sau germana, iar cunoștințele mele de limbă română sunt încă prea puține. Cu unii dintre ei reușesc totuși să port o conversație. Întrebarea mea preferată, după obișnuitul smalltalk, este: Ce considerați că este cel mai frumos lucru din Galați? Pun în mod deliberat o întrebare comparativă. Spre surprinderea mea, toată lumea răspunde: nimic. Nu există nimic, absolut nimic. Chiar și atunci când menționez locuri precum Mall-ul, mi se spune imediat că sunt mall-uri mai frumoase în București. După ce se gândesc un pic, uneori menționează Dunărea. Strict vorbind, însă, Dunărea nu face parte din oraș. Un profesor de engleză face excepție; pentru el, observatorul din Muzeul de Istorie Naturală este frumos.

            Ce fel de oraș este acela ai cărui locuitori nu găsesc nimic frumos în el? De ce mai sunt acești oameni aici? Ce îi reține atunci în Galați? Trebuie să mă gândesc la Cesar Manrique, un arhitect și ecologist spaniol din insula Lanzarote, care a recunoscut de timpuriu expansiunea urbană cu apartamente de vacanță și complexe hoteliere din Insulele Canare. Cu multă energie și simț estetic, a făcut ceva în acest sens și a modelat în mod decisiv imaginea insulei vulcanice. Am văzut un mirador construit de Manrique în El Hierro, care m-a impresionat din punct de vedere arhitectural, a fost construit cu materiale de construcție locale și a fost ridicat într-un punct de observație avantajos. Așa ceva nu s-a întâmplat vreodată la Galați și toată lumea vede doar urâtul, fără să schimbe nimic.

     12. Lăsați orașul să vă surprindă

    Prima mea impresie despre Galați: un oraș industrial urât, la capătul lumii. În afară de Dunăre, nu există nimic frumos sau interesant aici. Într-o zi văd afișe care anunță un meci de volei al clubului local: Arcada Galați împotriva unei echipe finlandeze. Mă duc la meci și sunt însă plăcut surprins. Galațiul are un club de volei masculin de primă divizie care a fost de mai multe ori campion al României în ultimii ani. Arcada Galați are o echipă foarte bună și mulți spectatori. Văd un meci bun și trăiesc o atmosferă entuziastă în sală. Chiar nu mă așteptam la așa ceva la capătul lumii.

13. Frage Einheimische, welches für sie das schönste in der Stadt ist

Es gibt nicht viele Galater mit denen ich mich unterhalten kann. Die wenigsten können Englisch oder Deutsch und mein Rumänisch ist noch zu schlecht. Bei einigen gelingt dann doch ein Gespräch. Meine Lieblingsfrage nach dem üblichen Smalltak ist: Was ist für Sie das schönste in Galati? Ich stelle ganz bewusst eine vergleichende Frage. Zu meiner Überraschung: sagen alle: „Nimic“. Es gibt nichts, gar nichts. Sogar wenn ich dann Orte, wie die Shopping Mall anführe, wird mir sofort gesagt, dass es in Bukarest schönere Malls geben würde. Nach längerem Nachdenken wird dann manchmal die Donau genannt. Die Donau gehört aber strenggenommen gar nicht zur Stadt. Ein Englischlehrer ist die Ausnahme, für ihn ist das Observatorium im Naturkundemuseum schön.

Was ist das für eine Stadt, deren Bewohner an ihr nichts Schönes finden? Warum sind diese Menschen dann noch hier? Was hält sie dann noch in Galati? Ich muss an Cesar Manrique denken, einem spanischen Architekten und Umweltschützer auf der Kanareninsel Lanzarote, der früh die Zersiedelung mit Ferienwohnungen und Hotelanlagen auf den kanarischen Inseln erkannt hatte. Mit viel Energie und ästhetischem Gefühl hatte er etwas dagegen unternommen und das Bild der Vulkaninsel entscheidend geprägt hat. Ich habe einen von Manrique erbauten Mirador auf El Hierro gesehen, der architektonisch mich beeindruckt, mit lokalen Baustoffen gebaut und an einem tollen Aussichtspunkt errichtet wurde. So etwas ist in Galati bisher noch nicht passiert und jeder sieht nur das Hässliche ohne etwas zu verändern.

12. Lass dich von der fremden Stadt überraschen

Mein erster Eindruck von Galati ist: eine hässliche Industriestadt am Arsch der Welt. Außer der Donau ist hier nichts Schönes oder interessantes. Eines Tages sehe ich Plakate hängen, die ein Volleyballspiel des örtlichen Clubs: Arcada Galati ankündigen gegen eine finnische Mannschaft. Ich gehe zum Spiel und bin positiv überrascht. Galati hat einen Erstligaclub im Männervolleyball, der in den zurückliegenden Jahren mehrfach rumänischer Meister geworden ist. Arcada Galati hat eine sehr gute Mannschaft und viele Zuschauer. Ich sehe ein gutes Spiel und erlebe eine begeisterte Stimmung in der Halle. Das hätte ich am Arsch der Welt wirklich nicht erwartet.

Fortsetzung folgt

11. Citiți ziarul local

Descopăr ziarul local „Viata Liberă“, o revistă zilnică cu aproximativ 10-15 pagini. Acum îl citesc aproape zilnic și îl folosesc pentru a-mi exersa limba română. Subiectele relatate mi se par interesante. În parte îmi sunt confirmate clișeele, pe de altă parte sunt informat despre subiecte noi. Cazurile de mită în instanță, autoritățile care lucrează lent în proiectele de construcții și un accident de tren în gară din cauza lipsei controalelor Inspecției Tehnice, îmi confirmă prejudecățile germane despre România. Sărbătorirea jubileului universității locale, progresul construcției în domeniul transporturilor și al podului suspendat de la Brăila, demararea unei investiții de 1,5 miliarde de euro pentru o fabrică de baterii și dorința de a deveni Valea Hidrogenului din Europa arată noi evoluții și îmbunătățiri ale infrastructurii locale și ale performanței economice. Din nou și din nou citesc anunțuri și articole despre evenimente, cum ar fi în domeniul sportului sau al artelor. Pentru mine, sugestii de a face vizite.

11. Lies die Lokalzeitung

Ich entdecke die Lokalzeitung „Viata Libera“, eine täglich erscheinende Zeitschrift mit ca. 10-15 Seiten. Ich lese sie inzwischen fast täglich und übe damit meine Rumänischkenntnisse. Ich finde interessant über welche Themen berichtet wird. Teilweise werden meine Klischees bestätigt, teilweise werde ich auf neue Themen aufmerksam gemacht. Bestechungsfälle vor Gericht, langsam arbeitende Behörden bei Bauprojekten und ein Zugunglück im Bahnhof wegen mangelnder TÜV-Kontrollen bestätigen meine deutschen Vorurteile über Rumänien. Die Jubiläumsfeier der lokalen Universität, Baufortschritte bei Verkehrsmitteln und der Europabrücke, der Start einer 1,5 Milliarden Euro Investition für eine Batteriefabrik und der Wunsch das Hydrogen Valley Europas zu werden zeigen neue Entwicklungen und Verbesserungen der lokalen Infrastruktur und Wirtschaftsleistung. Immer wieder lese ich Hinweise und Ankündigungen von Veranstaltungen, wie im Sport und Kunstbereich. Für mich Anregungen, dort hinzugehen.

Fortsetzung folgt