Archive : September

8. Căutați punctele fierbinți din punct de vedere social

  Unde sunt locurile centrale în care oamenii se întâlnesc în Galați și in ce momente? A durat ceva timp sa îmi dau seama de asta. În cele din urmă, am găsit patru locuri în care oamenii din Galați se întâlnesc în mod regulat:

  1. duminică după-amiaza, în marele centru comercial.
  2. în zilele însorite, pe promenada de pe malul Dunării, între feribot și port.
  3. în piețele săptămânale din oraș la prânz
  4. în piețele în care bătrânii joacă șah („Sala de Sah“).

  Cele două locuri pe care le prefer în Galați sunt Mall-ul și Bulevardul Dunării. Aici mă așez pur și simplu într-o cafenea sau pe o bancă din parc. Apoi mă uit la oameni. În aceste locuri poți vedea tot felul de oameni. Bogați și frumoși, școlari, familii, romi, fie că își fac cumpărăturile, fie că se întâlnesc cu prietenii, iau masa sau merg la cinema. Pe Dunăre, în special sunt pescari, sportivi de agrement, pensionari, îndrăgostiți sau studenți.

8. Suche die social hot Spots

Wo sind die zentralen Plätze, wann sind die Zeiten, wenn sich die Menschen in Galati treffen? Das hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe. Schließlich habe ich vier Plätze gefunden, an denen sich Menschen in Galati regelmässig aufhalten. 1. Sonntagnachmittag in der großen Shopping Mall. 2. An einem sonnigen Tag der Promenadenweg am Donauufer zwischen der Fähre und dem Hafen. 3. Die Wochenmärkte in der Stadt zur Mittagszeit und 4. die Plätze wo die alten Männer Schach spielen („Sal de Sah“).

Meine zwei Lieblingsplätze in Galati sind die Shopping Mall und der Donaubulevard. Hier setze ich mich einfach in ein Cafe oder auf eine Parkbank. Dann beobachte ich die Leute. An diesen Plätzen kann man die unterschiedlichsten Menschen sehen. Die Schönen und Reichen, Schülerinnen, Familien, Roma, die entweder ihre Einkäufe machen, sich mit Freunden treffen, etwas essen oder in das Kino gehen. An der Donau vor allem Angler, Freizeitsportler, Rentner, Liebespaare oder Schüler.

7. Găsiți un ghid vorbitor de limba engleză

   Majoritatea orașelor mari oferă tururi ghidate în diferite limbi. Galațiul are peste 200.000 de locuitori, așa că este chiar destul de mare. Mă interesez la diferite agenții de turism, dar fără succes. Prietenul meu George are rude în Galați care mă ajută să găsesc un ghid vorbitor de germană/engleză. În cele din urmă, obțin numărul de telefon al unui profesor de engleză (sau cel puțin așa mi s-a spus). Când sun, se dovedește a fi un interpret. Doamna se oferă să mă ajute cu treburile oficiale, dar nu oferă tururi ale orașului. Îmi vine să râd și renunț la proiectul turului de oraș.

In continuare

7. Such dir einen englischsprachigen Führer

Die meisten großen Städte bieten geführte Stadttouren in verschiedenen Sprachen an. Galati hat über 200.000 Einwohner, ist also eigentlich groß genug. Ich erkundige mich in verschiedenen Reisebüros, aber Fehlanzeige. Mein Freund George hat Verwandte in Galati, die mir bei der Suche nach einem deutsch-/englischsprachigen Führer/Führerin helfen. Schließlich bekomme ich die Telefonnummer einer Englischlehrerin (so wird es mir jedenfalls gesagt). Beim Anruf stellt sich heraus, dass es sich um eine Dolmetscherin handelt. Die Dame bietet an, mir bei Behördengängen zu helfen, aber Stadtführung bietet sie nicht an. Ich muss lachen und gebe das Projekt Stadtführung auf.

Fortsetzung folgt

6. Cunoașteti istoria orașului

Prima mea sursă de informare este Wikipedia. Acesta îmi confirmă primele impresii: istoria recentă a orașului, cu clădiri prefabricate și mari uzine industriale caracterizează peisajul urban. Industria grea, cum ar fi cea mai mare uzină siderurgică din România, construcția de mașini și cel mai mare șantier naval românesc, sunt principalii angajatori. Siderurgic înseamnă oțel în germană, iar siderurgist înseamnă producător de oțel. Locuim în apropierea Bulevardului Siderurgistului. Galațiul îmi amintește foarte mult de un oraș al minerilor din regiunea Ruhr din Germania.

Vizitez două muzee locale. Mai întâi muzeul de artă. Cum intru în muzeu, sunt întrebat ce aș vrea. O întrebare surprinzătoare pentru mine, la care răspund cu: să vizitez expoziția. Sunt singurul vizitator. Este liniște și întuneric. Lumina din tavan este aprinsă pentru mine. Sunt expuse tablouri ale unor artiști români, unii cu nume germane, din secolele XIX – XX. Cel mai mult îmi plac picturile moderne.

Muzeul de istorie este al doilea muzeu pe care îl vizitez. Și aici sunt întrebat la intrare ce aș vrea. Măcar de data aceasta nu sunt singurul vizitator. Două doamne în vârstă și două școlărițe se află și ele în muzeu. Zona din jurul Galațiului a fost colonizată încă dinainte de epoca romană. Există exponate din mai multe secole. Ceea ce mi se pare cel mai interesant sunt fotografiile alb-negru de format mare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care prezintă scene de stradă din Galați. Școlarii au pregătit o expoziție specială: femei celebre cu o scurtă biografie și exponate asortate. Toate aceste femei au fost omagiate cândva cu un timbru românesc. Aceste timbre sunt, de asemenea, expuse.

In continuare

6. Lerne die Geschichte der fremden Stadt kennen

Meine erste Quelle ist Wikipedia. Daraus bestätigen sich vor allen Dingen meine ersten Eindrücke: die jüngere Stadtgeschichte mit Plattenbauten und große Industrieanlagen prägen das Stadtbild. Schwerindustrie, wie die größte Eisenhütte Rumäniens, Maschinenbau und der größten rumänischen Schiffswerft sind die Hauptarbeitgeber. Siderurgic heißt auf deutsch Stahl und Siderurgistilor Stahlhersteller. Wir wohnen in der Nähe des Bulevardul Siderurgistilor. Galati erinnert mich stark an eine Malocherstadt aus dem Ruhrgebiet in Deutschland.

Ich besuche zwei lokale Museen. Das Kunstmuseum als erstes. Als ich das Museum betrete, werde ich gefragt, was ich hier wolle. Eine für mich überraschende Frage, die ich mit, die Ausstellung besuchen, beantworte. Ich bin der einzige Besucher. Es ist ruhig und dunkel. Für mich wird das Deckenlicht eingeschaltet. Es sind Bilder von rumänischen Künstlern ausgestellt, einige auch mit deutschen Namen, aus dem 19. – 21. Jahrhundert. Die modernen Bilder gefallen mir am besten.

Das Geschichtsmuseum besuche ich als zweites. Auch hier werde ich am Eingang gefragt, was ich hier wolle. Immerhin bin ich diesmal nicht der einzige Besucher. Zwei ältere Damen und 2 Schulmädchen sind auch im Museum. Die Gegend von Galati wurden schon vor der Römerzeit besiedelt. Aus vielen Jahrhunderten sind Exponate vorhanden. Am interessantesten finde ich großformatige schwarz-weiß Fotografien aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, die Straßenbilder von Galati zeigen. Schulkinder haben eine Sonderausstellung vorbereitet: berühmte Frauen mit einer kurzen Biographie und dazu passenden Exponaten. Alle diese Frauen wurden mal mit einer rumänischen Briefmarke gewürdigt. Diese Briefmarken werden auch ausgestellt.

Fortsetzung folgt